Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Archiv sankcí

16. 4. 2021

Informace o vyjmutí 6 subjektů ze sankčního seznamu OSN

Na základě svého Metodického pokynu č. 5 ze dne 26. února 2021 Finanční analytický úřad informuje, že dne 15. dubna 2021 sankční výbor Rady bezpečnosti OSN týkající se Iráku vyjmul ze svého sankčního seznamu 6 subjektů, jak jsou tyto specifikovány v příloze.

Současně však upozorňujeme, že po dobu, kdy tyto subjekty zůstávají na seznamu v přílohách příslušného evropského přímo použitelného předpisu, je třeba dodržovat konkrétní typ omezujícího opatření (sankce), který vůči nim daný předpis stanoví. V opačném případě hrozí postih podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí.


7. 4. 2021 

Informace o změnách v údajích 1 osoby na sankčním seznamu OSN vůči Al-Kajdá a ISIL (Da´esh)

Na základě svého Metodického pokynu č. 5 ze dne 26. února 2021 Finanční analytický úřad informuje, že Výbor Rady bezpečnosti zřízený podle rezolucí 1267 (1999), 1989 (2011) a 2253 (2015), týkající se ISIL (Da´esh), Al-Kajdá a s nimi spojených osob, skupin a jejich podporovatelů, upravil dne 6. dubna 2021 údaje u 1 fyzické osoby uvedené na sankčním seznamu OSN, vůči níž, resp. jejímuž majetku, se uplatní mj. finanční sankce v podobě zmrazení jejich aktiv a v zákazu přímého i nepřímého zpřístupnění jakýchkoli aktiv této osobě. Změny se týkají osoby uvedené v příloze a jsou vyznačeny přeškrtnutím rušeného údaje, resp. podtržením nově vkládané informace.


6. 4. 2021

Informace o změně údajů u 1 osoby na sankčním seznamu OSN vůči Jemenu

Na základě svého Metodického pokynu č. 5 ze dne 26. února 2021 Finanční analytický úřad informuje, že Sankční výbor Rady bezpečnosti OSN zřízený na základě rezoluce č. 2140 (2014) doplnil dne 5. dubna 2021 údaje týkající se 1 fyzické osoby na sankčním seznamu OSN, vůči níž se uplatní mj. finanční sankce v podobě zmrazení jejích aktiv a v zákazu přímého i nepřímého zpřístupnění jakýchkoli aktiv. Změny se týkají osoby uvedené v příloze a jsou vyznačeny přeškrtnutím rušeného údaje, resp. podtržením údaje nově vkládaného.


6. 4. 2021

Informace o vyjmutí 1 entity ze sankčního seznamu OSN vůči Středoafrické republice

Na základě svého Metodického pokynu č. 5 ze dne 26. února 2021 Finanční analytický úřad informuje, že Výbor Rady bezpečnosti zřízený podle rezoluce 2127 (2013) ohledně Středoafrické republiky, rozhodl dne 5. dubna 2021 o vyjmutí v příloze uvedené 1 entity ze sankčního seznamu OSN.

Současně však FAÚ upozorňuje, že po dobu, kdy tato entita zůstává na seznamu v přílohách příslušného evropského přímo použitelného předpisu, je třeba dodržovat konkrétní typ omezujícího opatření (sankce), který vůči ní daný předpis stanoví. V opačném případě hrozí postih podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí.


24. 3. 2021

Informace o změnách v údajích 8 osob na sankčním seznamu OSN

Na základě svého Metodického pokynu č. 5 ze dne 26. února 2021 Finanční analytický úřad informuje, že Výbor Rady bezpečnosti zřízený podle rezolucí 1267 (1999), 1989 (2011) a 2253 (2015), týkající se ISIL (Da´esh), Al-Kajdá a s nimi spojených osob, skupin a jejich podporovatelů, upravil dne 23. března 2021 údaje u 8 fyzických osob uvedených na sankčním seznamu OSN, vůči nimž, resp. jejich majetku, se uplatní mj. finanční sankce v podobě zmrazení jejich aktiv a v zákazu přímého i nepřímého zpřístupnění jakýchkoli aktiv těmto osobám. Změny se týkají osob uvedených v příloze a jsou vyznačeny přeškrtnutím rušeného údaje, resp. podtržením nově vkládané informace.


6. 3. 2021

Informace o vyjmutí jedné osoby ze sankčního seznamu OSN

Na základě svého Metodického pokynu č. 5 ze dne 26. února 2021 Finanční analytický úřad informuje, že Výbor Rady bezpečnosti, zřízený podle rezoluce 1591(2005) týkající se Súdánu, rozhodl dne 5. března 2021 o vyjmutí v příloze uvedené jedné fyzické osoby z části „A. Fyzické osoby“ sankčního seznamu OSN.

Současně však FAÚ upozorňuje, že po dobu, kdy tato osoba zůstává na seznamu v přílohách příslušného evropského přímo použitelného předpisu, je třeba dodržovat konkrétní typ omezujícího opatření (sankce), který vůči ní daný předpis stanoví. V opačném případě hrozí postih podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí.


3. 3. 2021

Rozšíření sankcí OSN vůči Jemenu na další osobu 

Na základě svého Metodického pokynu č. 5 ze dne 26. února 2021 Finanční analytický úřad informuje, že Rada bezpečnosti OSN vydala dne 25. února 2021 svou rezoluci č. 2564(2021) k Jemenu, v jejíž příloze rozšířila sankční seznam OSN o jednu fyzickou osobu (Sultan Saleh Aida Aida Zabin), vůči níž se vedle zbrojního embarga a cestovních omezení uplatní opatření ke zmrazení majetku podle odst. 11 rezoluce RB OSN č. 2140(2014). 


2. 3. 2021

Zařazení 4 osob na sankční seznam EU z důvodu závažného porušování a zneužívání lidských práv

V návaznosti na nově přijatý režim autonomních sankcí EU v souvislosti se závažným porušováním a zneužíváním lidských práv Finanční analytický úřad informuje, že Rada EU zařadila dne 2. března 2021 na sankční seznam EU první čtyři fyzické osoby. Vůči těmto osobám, které jsou uvedeny v příloze nařízení (EU) 2021/371, se s účinností od 2. 3. 2021 uplatní v celé EU opatření podle článku 3 nařízení (EU) 2020/1998 ke zmrazení jejich majetku a dále zákaz přímého i nepřímého zpřístupnění jakýchkoli aktiv (finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů) těmto osobám.


27. 2. 2021

Rozšíření sankcí OSN vůči Somálsku na další 3 osoby

Na základě svého Metodického pokynu č. 5 ze dne 26. února 2021 Finanční analytický úřad informuje, že Sankční výbor OSN ustavený podle rezoluce č. 751 (1992) k Somálsku, zařadil dne 26. února 2021 na sankční seznam OSN další 3 fyzické osoby specifikované v příloze, vůči nimž se uplatní opatření ke zmrazení majetku podle odst. 3 rezoluce RB OSN č. 1844 (2008).


24. 2. 2021

Informace o úpravě údajů u 92 osob na sankčním seznamu OSN

V souvislosti s prováděním mezinárodních sankcí v České republice Finanční analytický úřad informuje, že Výbor Rady bezpečnosti zřízený podle rezolucí 1267 (1999), 1989 (2011) a 2253 (2015) týkající se ISIL (Da´esh), Al-Kajdá a s nimi spojených osob, skupin a jejich podporovatelů dne 23. února 2021 informoval, že ke dni 31. ledna 2021 provedl na základě ročního přezkumu za r. 2020 technickou úpravu v záznamech specifikovaných v příloze a týkajících se celkem 92 fyzických osob a subjektů uvedených na sankčním seznamu OSN.


23. 2. 2021

Informace o změně údajů u 1 osoby na sankčním seznamu OSN

V souvislosti s prováděním mezinárodních sankcí v České republice Finanční analytický úřad informuje, že Výbor Rady bezpečnosti zřízený podle rezoluce 2127 (2013) ohledně Středoafrické republiky dne 22. února 2021 doplnil údaje týkající se 1 fyzické osoby na sankčním seznamu OSN, vůči níž se uplatní mj. finanční sankce v podobě zmrazení jejích aktiv a v zákazu přímého i nepřímého zpřístupnění jakýchkoli aktiv. Změny se týkají osoby uvedené v příloze a jsou vyznačeny tučným písmem s podtržením.


20. 2. 2021

Informace o vyjmutí 2 osob ze sankčního seznamu OSN

V souvislosti s prováděním mezinárodních sankcí v České republice Finanční analytický úřad informuje, že Výbor Rady bezpečnosti zřízený podle rezolucí 1267 (1999), 1989 (2011) a 2253 (2015) týkající se ISIL (Da´esh), Al-Kajdá a s nimi spojených osob, skupin a jejich podporovatelů rozhodl dne 19. února 2021 o vyjmutí v příloze uvedených dvou fyzických osob z části „A. Fyzické osoby“ sankčního seznamu OSN.

Současně však FAÚ upozorňuje, že po dobu, kdy tyto osoby zůstávají na seznamu v přílohách příslušného evropského přímo použitelného předpisu, je třeba dodržovat konkrétní typ omezujícího opatření (sankce), který vůči ní daný předpis stanoví. V opačném případě hrozí postih podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí.


19.01.2021

Informace o vyjmutí 2 osob ze sankčního seznamu OSN

Finanční analytický úřad informuje, že dne 18. ledna 2021 sankční výbor Rady bezpečnosti OSN týkající se Iráku vyjmul ze svého sankčního seznamu 2 fyzické osoby, jak jsou tyto specifikovány v příloze.

Současně však upozorňujeme, že po dobu, kdy tyto osoby zůstávají na seznamu v přílohách příslušného evropského přímo použitelného předpisu, je třeba dodržovat konkrétní typ omezujícího opatření (sankce), který vůči nim daný předpis stanoví. V opačném případě hrozí postih podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí.


05.10.2020

Rozšíření sankčního seznamu vůči Bělorusku

Finanční analytický úřad informuje, že byly s účinností k 2.10.2020 rozšířeny seznamy osob vůči nimž se uplatní zmrazovací opatření a zákaz vstupu do EU.


17.12.2020

Informace o vyjmutí 1 subjektu ze sankčního seznamu OSN

Finanční analytický úřad informuje, že dne 16. prosince 2020 sankční výbor Rady bezpečnosti OSN týkající se Iráku vyjmul ze svého sankčního seznamu 1 subjekt, jak je tento specifikován v příloze.

Současně však upozorňujeme, že po dobu, kdy tento subjekt zůstává na seznamu v přílohách příslušného evropského přímo použitelného předpisu, je třeba dodržovat konkrétní typ omezujícího opatření (sankce), který vůči němu daný předpis stanoví. V opačném případě hrozí postih podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí. 


2.12.2020

Informace o vyjmutí 1 osoby a 11 subjektů ze sankčního seznamu OSN

Finanční analytický úřad informuje, že dne 1. prosince 2020 sankční výbor Rady bezpečnosti OSN týkající se Iráku vyjmul ze svého sankčního seznamu 1 fyzickou osobu a 11 subjektů, jak jsou tyto specifikovány v příloze.

Současně však upozorňujeme, že po dobu, kdy tato osoba a subjekty zůstávají na seznamu v přílohách příslušného evropského přímo použitelného předpisu, je třeba dodržovat konkrétní typ omezujícího opatření (sankce), který vůči nim daný předpis stanoví. V opačném případě hrozí postih podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí.


3.11.2020

Změna v údajích jedné fyzické osoby na sankčním seznamu OSN

Na základě svého Metodického pokynu č. 5 ze dne 9. února 2016 Finanční analytický úřad informuje, že Sankční výbor Rady bezpečnosti OSN ustavený podle rezoluce č. 1533 (2004) v souvislosti s Demokratickou republikou Kongo, upravil dne 2. listopadu 2020 údaje týkající se jedné fyzické osoby uvedené na sankčním seznamu. Změny jsou v textu přílohy vyznačeny přeškrtnutím, resp. podtržením příslušné pasáže.


14.10.2020

Aktualizovaná vodítka k poskytování humanitární pomoci v boji s Covid-19 v souvislosti s omezujícími opatřeními EU

V květnu tohoto roku zveřejnila Evropská komise vodítka jak poskytovat humanitární pomoc v boji proti nemoci Covid-19 v oblastech, na něž se vztahují omezující opatření EU (mezinárodní sankce) a konkrétně se zaměřila na sankční režim vůči Sýrii. Nyní Komise vodítka rozšířila o výklad k dalším dvěma sankčním režimům, a to vůči Íránu a Venezuele. Kapitola týkající se Sýrie zůstala nezměněna. Ke stažení poskytujeme celá aktualizovaná vodítka a doprovodné prohlášení Komise. Oboje je zatím dostupné jen v anglické verzi.

Pro více mezinárodních sankcí z archivu, navštivte archivní webové stránky.