Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

KONTAKTNÍ OSOBY

Finanční analytický úřad zveřejňuje vzor oznámení kontaktní osoby, který je určen pro povinné osoby, kterým vzniká podle § 22 AML zákona povinnost neprodleně informovat FAÚ o určení konkrétního zaměstnance k plnění oznamovací povinnosti podle § 18 AML zákona a k zajišťování průběžného styku s FAÚ.

FAÚ vydal tento vzor pouze jako nezávazný návod pro povinné osoby, které mají povinnost informovat FAÚ o určení kontaktní osoby.

Dokumenty ke stažení: