Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

SANKČNÍ ŘÍZENÍ

Sankční řízení od 1. 1. 2021

Finanční analytický úřad zveřejňuje v souladu s § 53 odst. 1 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (AML zákon), výrokovou část jednotlivých rozhodnutí o přestupku podle § 43 až 48a, § 49 odst. 2 až 4 nebo § 50a AML zákona. Rozhodnutí budou zveřejněna po dobu 5 let od okamžiku, kdy se stala pravomocnými.

Rozhodnutí o přestupku subjektu Krypťáci, s.r.o.

Datum zveřejnění: 16. 7. 2021
Datum odstranění: 10. 7. 2026

Rozhodnutí o přestupku - Krypťáci, s.r.o.

Č. j. FAU-19997/2021/032 - Spisová značka A2021/00011- Datum nabytí právní moci: 10. 7. 2021 - Účastníci řízení: Krypťáci, s.r.o., IČO 069 27 297


Rozhodnutí o přestupku subjektu V TOWER Prague, a.s.

Datum zveřejnění: 16. 7. 2021
Datum odstranění: 23. 6. 2026

Rozhodnutí o přestupku - V TOWER Prague, a.s.

Č. j. FAU-45503/2021/032 - Spisová značka: A2021/00014- Datum nabytí právní moci: 23. 6. 2021 - Účastníci řízení: V TOWER Prague, a.s., IČO 274 15 171


Rozhodnutí o přestupku subjektu PAY-TIEN s.r.o.

Datum zveřejnění: 12. 7. 2021
Datum odstranění: 10. 6. 2026

Rozhodnutí o přestupku - PAY-TIEN s.r.o.

Č. j. FAU-45503/2021/032 - Spisová značka: A2021/00014 - Datum nabytí právní moci: 10. 6. 2021 - Účastníci řízení: PAY – TIEN s.r.o., IČO 241 79 345


Rozhodnutí o přestupku subjektu David Čermák

Datum zveřejnění: 7. 6. 2021
Datum odstranění: 1. 6. 2026

Rozhodnutí o přestupku - David Čermák

Č. j. FAU-38818/2021/032 - Spisová značka A2021/00008 - Datum nabytí právní moci: 1. 6. 2021 - Účastníci řízení: David Čermák, IČO 492 96 469


Rozhodnutí o přestupku subjektu FAS finance company s.r.o.

Datum zveřejnění: 28. 5. 2021
Datum odstranění: 20. 5. 2026

Rozhodnutí o přestupku - FAS finance company s.r.o.

Č. j. FAU-36808/2021/032 - Spisová značka A2021/00012 - Datum nabytí právní moci: 20. 5. 2021 - Účastníci řízení: FAS finance company s.r.o., IČO 055 31 047


Rozhodnutí o přestupku subjektu MoneyPolo Europe s.r.o.

Datum zveřejnění: 19. 5. 2021
Datum odstranění: 8. 5. 2026

Rozhodnutí o přestupku - MoneyPolo Europe s.r.o.

Č. j. FAU-34020/2021/032 - Spisová značka A2021/00010 - Datum nabytí právní moci: 8. 5. 2021 - Účastníci řízení: MoneyPolo Europe s.r.o., IČO 248 03 316


Rozhodnutí o přestupku subjektu MipSoftware s.r.o.

Datum zveřejnění: 19. 5. 2021
Datum odstranění: 18. 5. 2026

Rozhodnutí o přestupku - MipSoftware s.r.o.

Č. j. FAU-38959/2021/032 - Spisová značka A2021/00013 - Datum nabytí právní moci: 18. 5. 2021 - Účastníci řízení: MipSoftware s.r.o., IČO 246 67 021


Rozhodnutí o přestupku subjektu Miloslava Hlaváčová

Datum zveřejnění: 14. 4. 2021
Datum odstranění: 13. 4. 2026

Rozhodnutí o přestupku - Miloslava Hlaváčová

Č. j. FAU-26262/2021/032 - Spisová značka A2021/00007 - Datum nabytí právní moci: 13. 4. 2021 - Účastníci řízení: Miloslava Hlaváčová , IČO 42135656


Rozhodnutí o přestupku společnosti Hanácká realitní kancelář spol. s r.o.

Datum zveřejnění: 14. 4. 2021
Datum odstranění: 2. 4. 2026

Rozhodnutí o přestupku - Hanácká realitní kancelář spol. s r.o.

Č. j. FAU-26267/2021/032 - Spisová značka A2021/00009 - Datum nabytí právní moci: 2. 4. 2021 - Účastníci řízení: Hanácká realitní kancelář spol. s r.o., IČO 166 26 231


Rozhodnutí o přestupku společnosti OK credit s.r.o.

Datum zveřejnění: 8. 4. 2021
Datum odstranění: 30. 3. 2026

Rozhodnutí o přestupku - OK credit s.r.o.

Č. j. FAU-22390/2021/032 - Spisová značka A2021/00006 - Datum nabytí právní moci: 30. 3. 2021 - Účastníci řízení: OK credit s.r.o., IČO 261 04 610


Rozhodnutí o přestupku společnosti 7 Station s.r.o.

Datum zveřejnění: 8. 4. 2021
Datum odstranění: 31. 3. 2026

Rozhodnutí o přestupku - 7 Station s.r.o.

Č. j. FAU-22379/2021/032 - Spisová značka A2021/00002 - Datum nabytí právní moci: 31. 3. 2021 - Účastníci řízení: 7 Station s.r.o., IČO 24218995


Rozhodnutí o přestupku společnosti SUNNY-ONLINE s.r.o.

Datum zveřejnění: 24. 3. 2021
Datum odstranění: 28. 1. 2026

Rozhodnutí o přestupku - SUNNY ON-LINE s.r.o.

Č. j. FAU-5968/2021/032 - Spisová značka: A2021/00004 - Datum nabytí právní moci: 28. 1. 2021 - Účastníci řízení: SUNNY ON-LINE, s.r.o.; IČO: 254 50 514

Sankční řízení do 1. 1. 2021

Finanční analytický úřad níže vydává rozhodnutí o přestupku, kterými byl uložen povinným osobám specifikovaným v § 2 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, trest zveřejnění rozhodnutí o přestupku ve smyslu § 51a téhož zákona ve spojení s § 50 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů. Uložená sankce spočívá v uveřejnění výrokové části pravomocného rozhodnutí o přestupku na internetových stránkách Finančního analytického úřadu po dobu 5 let.

Rozhodnutí o přestupku společnosti ORANGETRUST s.r.o.

Datum zveřejnění: 1. 2. 2019
Datum odstranění: 31. 1. 2024

Rozhodnutí o přestupku - ORANGETRUST s.r.o.

Č. j. FAU-68073/2018/032 - Spisová značka A2018/00011 - Datum nabytí právní moci: 31.1. 2019 - Účastníci řízení: ORANGETRUST s.r.o., IČO 05422248