Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

SYSTÉM VNITŘNÍCH ZÁSAD

S ohledem na skutečnost, že dnem 1. 1. 2017 byl zřízen samostatný Finanční analytický úřad, na který v plném rozsahu přešla působnost bývalého Finančního analytického útvaru Ministerstva financí, je nezbytné opravit v SVZ odkazy na Ministerstvo Financí ČR, ev.  zkratky typu FAÚ MF, na Finanční analytický úřad, popř. jen FAÚ. Stejně tak je nezbytné opravit či aktualizovat kontaktní údaje na Finanční analytický úřad (např. údaj o datové schránce FAÚ). Veškeré informace k této problematice jsou dostupné v sekci „Kontakty“.

Finanční analytický úřad zveřejňuje vzor systému vnitřních zásad,  určen pro povinné osoby, kterým vzniká podle § 21 AML zákona povinnost vypracovat SVZ.

FAÚ publikuje tento vzor pouze jako návod pro povinné osoby a není tedy a ani nemůže být závazným vzorem SVZ vypracovaným podle § 21 AML zákona. Využití tohoto vzoru nezbavuje povinnou osobu povinnosti přizpůsobit svůj SVZ konkrétním podmínkám a typu konkrétní vykonávané činnosti.

Vzorový systém vnitřních zásad 

Finanční analytický úřad upozorňuje povinné osoby, které zpracovávaly SVZ podle vzoru publikovaného do data 24. 5. 2017, že k datu 25. 5. 2017 proběhla aktualizace vzorového SVZ. Není-li aktualizované znění v souladu s Vámi implementovaným SVZ, doporučujeme proporcionálně upravit Vaše interní předpisy.

Za tímto účelem zveřejňuje Finanční analytický úřad nový vzorový SVZ a předešlé verze, včetně vyznačení provedených změn. Pro zlepšení přehlednosti a práce se vzory SVZ vydává Finanční analytický úřad také vysvětlivky.

Dokumenty ke stažení:

Pro předešlé, již neplatné verze vzorových systémů vnitřních zásad použijte archiv vzorů SVZ.

Nejčastější nedostatky v SVZ u provozovatelů hazardních her

Vzhledem k rostoucímu počtu systémů vnitřních zásad zasílaných Finančnímu analytickému úřadu provozovateli hazardních her, byl sestaven seznam nejčastějších nedostatků, které se v těchto SVZ objevují.

Dokumenty ke stažení: