Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

LEGISLATIVA A METODIKA

Příručka technické pomoci pro akademická a výzkumná pracoviště

Finanční analytický úřad zveřejňuje metodickou pomůcku určenou především vysokým školám, výzkumným ústavům a obdobným vědeckým pracovištím. Pomůcka nazvaná Příručka technické pomoci a nehmotného přenosu technologií se věnuje jednomu typu omezujícího opatření v rámci mezinárodních sankcí a související problematice kontroly nehmotných technologií.

Technickou pomocí se rozumí „jakákoli technická pomoc týkající se oprav, vývoje, výroby, montáže, zkoušek, údržby nebo jiných technických služeb, která může mít podobu pokynů, poradenství, školení, předávání pracovních znalostí či dovedností nebo konzultací; technická pomoc zahrnuje též ústní formy pomoci“. Zákaz technické pomoci v sankčních předpisech se tedy vztahuje i na určité formy terciálního vzdělávání a (zejména aplikovaného) výzkumu a příručka k tomu poskytuje podrobnější informace.

V souvislosti s omezením poskytování technické pomoci FAÚ považuje za významné stanovisko Komise ze dne 5. srpna 2019 týkající se poskytování vyššího vzdělávání a aplikovaného výzkumu.

Stanoviska Komise

Evropská komise jako strážkyně smluv EU odpovídá na dotazy vnitrostátních kompetentních orgánů týkající se interpretace sankčních předpisů. Svá výkladová stanoviska publikuje zde.