Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

OZNÁMENÍ O SANKCIOVANÉM MAJETKU NEBO OSOBĚ

Oznamovací povinnost o existenci majetku, na který se vztahují mezinárodní sankce, má podle § 10 sankčního zákona každý, u koho se takový majetek nachází.

Oznámení o sankcionovaném majetku

Oznámení v souladu s § 10 sankčního zákona.

Podrobnosti o způsobu plnění oznamovací povinnosti stanoví vyhláška č. 281/2006 Sb.

Oznámení přijímá FAÚ:

  • Písemně na adresu Finanční analytický úřad, P.O. BOX 675, Jindřišská 14, 111 21 Praha 1;
  • Ústní podání a osobní doručení písemného oznámení v sídle FAÚ je třeba domluvit předem telefonicky na telefonních číslech:
  • v pracovní dny v době od 8.00 hod. do 16.00 hod. na čísle +420 257 044 501
  • mimo tuto dobu na čísle +420 603 587 663
  • Faxem lze podat oznámení o majetku na telefonním čísle Finančního analytického úřadu +420 257 044 502
  • Elektronicky na adresu: fau@mfcr.cz nebo datovou schránkou: egi8zyh
Oznámení o sankcionované osobě nebo majetku

Povinnost oznámit, že účastníkem obchodu je osoba, na kterou se vztahují mezinárodní sankce nebo že předmětem obchodu je nebo má být zboží anebo služby, na které se vztahují mezinárodní sankce, má podle § 6 odst. 2 a § 18 AML zákona každá povinná osoba vyjmenovaná v § 2 AML zákona. Náležitosti takového oznámení v souvislosti se sankcionovaným majetkem stanoví § 18 odst. 5 AML zákona. Povinné osoby takové oznámení doručují FAÚ způsobem obvyklým pro doručování OPO.

Stát prostřednictvím FAÚ při splnění oznamovací povinnosti přebírá odpovědnost za majetek, podléhající mezinárodním sankcím.